3. CHOREODRAMA: Lionel Menard (F)

Datum: 12 / Zář / 2017
Čas: 10:00-14:00
V prodeji za 6 500 Kč

3. CHOREODRAMA: Lionel Menard (F)

Workshop probíhá od 12 do 14.9. a uvedená cena zahrnuje kromě workshopu také vstup na všechna představení, ubytování a stravu po celou dobu festivalu (11.-17.9.)

Tvorba představení je dobrodružstvím, na němž můžete prozkoumat mnoho cest. V případě tohoto workshopu je skupina vlastně přírodním druhem nebo národem, a její cesta je určena jednotlivými účastníky a momentální situací. V rámci práce na choreodramatu vychází Lionel z repertoáru Marcela Marceaua, jehož byl dlouholetým asistentem, a dále z fantaskních prací Philippe Gentyho.

Co vytváří interpretův pohyb? Jak ho v jeho akcích posunout dál? Interpret zde připomíná vrcholového atleta, který se vydává do akce s vědomím, že půjde o jeho životní výkon.

Workshop probíhá od 12. do 14. 9. v rámci MIME FESTu 2017. Cena zahrnuje vybraný workshop, ubytování a stravu po celou dobu festivalu (od 11. do 17.9.) a vstup na všechna představení festivalu.

Chcete-li pouze workshop (bez ubytování, stravy a představení), cena je 1 500,- Kč

Rezervujte si workshop na mimefest.workshop@gmail.com