O festivalu

O festivalu MIME FEST

MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla. Představuje spolupráci se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru mimického umění. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký okruh forem mimického divadla. Jeho hlavní součástí je podpora mladé generace a  edukativní činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost. Díky tomu se MIME FEST stává unikátní platformou rozšiřující přehled o dění současného umění pantomimy ve světě.

Festival se poprvé konal v září roku 2012 v Poličce a během 4 dnů jej navštívilo cca 1500 lidí. Po velkém úspěchu prvního ročníku se druhý ročník konal sedm dní a navštívilo jej přibližně 3000 diváků. V roce 2014 se festival rozvinul do i hlavního města Prahy, a tak společně s poličským festivalem zaznamenal návštěvnost až 4000 diváků, což se opakovalo i v roce 2015. Během čtyř ročníků festivalu se workshopů zúčastnilo nad 250  studentů uměleckých škol a více jak 200 umělců z patnácti zemí světa (USA, Egypt, Ekvádor, Německo, Finsko, Francie, Belgie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Gruzie, Rusko,  Malajsie a Česká Republika). Letošní ročník nabídne divákům soubory z dalších zemí, např. z Indie – MIME FEST totiž každým rokem přiváží i takové umělce, kteří ještě nikdy nevystoupili v ČR.

Během čtyř let se organizátorům projektu MIME FEST podařilo vybudovat festival, který získal prestižní evropskou značku EFFE zaručující prestiž a vysokou kvalitu.