Workshopy 2021

Workshopy probíhají paralelně. Vyberte si proto jeden, kterého se zúčastníte.

Workshopy proběhnou formou projektových dnů jako součást projektu Zájmové vzdělávání nás baví!

Pro účastníky mladší 18let jsou zdarma. Projekt  je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Rezervace: mimefest.workshop@gmail.com

Kontaktní osoba: Simona Cacková, tel.: +420 737 536 975

1. NATAŠA NOVOTNÁ: GAGA/PEOPLE

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Bathseva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu. Lektoři vedou účastníky pomocí série evokativních instrukcí, které postupně vystaví jednu na druhou. Spíše než kopírování určitého pohybu, je každý z účastníků veden k aktivnímu prozkoumání daných instrukcí, tak aby každý sám objevil vlastní interpretaci daných informací a uměl je přizpůsobit úkolu. Gaga/people lekce nabízí účastníkům kreativní rámec k propojení s vlastním tělem a představivostí, zvýší povědomí o vlastní tělesnosti, zlepší ohebnost a výdrž a ve vstřícné a příjemné atmosféře dají zažít radost z fyzického pohybu.

Nataša Novotná je česká tanečnice, choreografka a lektorka. Působila v nizozemských souborech Nederlands Dans Theater a ve švédském Göteborgs Operan Ballet. Po dekádě v zahraničí zahájila svou nezávislou kariéru. V Praze spolu-založila 420people, soubor současného tance. Pozici výkonné ředitelky, tanečnice a choreografky, tu tvořila bezmála další desetiletí. Následně založila

Kyliánův nadační fond v Praze, podpořen Kylian Foundation v Nizozemí. Jako pedagožka působí na konzervatořích, univerzitách, v souborech doma a v zahraničí. Od roku 2017, doposud jako jediná v republice, vyučuje pohybovou řeč Gaga, vyvíjenou v Izraeli Ohadem Naharinem. Za své jevištní výkony získala několik nominací, prestižní cenu Thálie a cenu Tanečnice roku.

2. HANA STREJČKOVÁ: MASKA

Přednáška

Strávit jednu hodinu rozhovorem o divadle masek… Ne! To ne. Pojďme o fenoménu divadelní masky diskutovat fyzicky. Zkusme se společně vydat na objevnou cestu s maskami. Co to znamená maska a objekt, maska jako objekt a objekt jako maska? Může být vztah mezi objektem a maskou impulsem ke hře, tvorbě a divadlu? Šedesát minut naplní pohyb, etudy, skicy a zábavně zajímavá teorie.

Workshop

Workshop herectví s maskou seznámí účastníky s třemi typy základních celoobličejových masek: s neutrální, larvální a expresivní. Cesta vlastní zkušensoti nabídne fyzickou přípravu ve vztahu k jednotlivým typům, techniku a principy hry s maskou. Neutrální maska v pedagogice Jacquese Lecoqa je maskou všech masek, díky které můžeme pocítit a uvědomit si absolutní přítomnost a všimnout si pohybových stereotypů. Larvální maska motivuje svého nositele k hravému objevování světa a specificky stylizovanému způsobu pohybu. S expresivní maskou přichází objevování „kontra-masky“, která má potenciál oscilovat mezi jevištní a dramatickou postavou, mezi chováním a jednáním.

Hana Strejčková studovala fyzické divadlo a masky na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži, zároveň je absolventkou scénografického ateliéru Pascale Lecoq – Laboratoř výzkumu pohybu. Absolvovala pražskou DAMU, obor dramaturgie na Katedře činoherního divadla. V současnosti je studentkou doktorského programu a pedagožkou na Katedře nonverbálního divadla HAMU.

3. JIŘÍ POKORNÝ: IMPROVIZACE / KOMPOZICE

Tento workshop se mimo jiné zabývá vyvažováním pojmů, jako například instinkt versus intelekt, spontánnost a disciplína nebo svoboda a represe. Čistým fyzickým tréninkem (volná hra / improvizace) z těchto protichůdných myšlenek zkoumáme a zpochybňujeme, jak velké, složené umělecké formy jsou upravovány a formovány z okamžité inspirace. V tomto procesu zažíváme volnou hru jako spontánně se uspořádající systém, který si klade otázky a odpovídá na svou vlastní identitu aniž by vnucoval předpokládaný záměr. Tento kreativní přístup účastníkům nabízí hřiště, kde struktura vzniká při improvizaci a naopak.

Jiří Pokorný začínal v souboru Laterny magiky. Po třech sezónách úspěšně absolvoval konkurz do Netherlands  Dans Theater a stal členem mezinárodně uznávaného nizozemského souboru v Haagu (NDT). Po dobu tohoto angažmá (2003–2010) pracoval s tanečními tvůrci velkých jmen, jakými byli Jiří Kylián, Mats Ek, Hans van Manen, Ohad Naharin a mnoho dalších. Po sedmi letech v NDT se Jiří stal členem souboru Kidd Pivot pod vedením kanadské choreografky Crystal Pite. Zde ukončil svou taneční kariéru, stal se nezávislým umělcem a v současnsoti se věnuje práci choreografa a tanečního pedagoga.