Workshopy 2021

Workshopy probíhají paralelně. Vyberte si proto jeden, kterého se zúčastníte.

Cena: 5 000,- Kč / 200 Euro *

Rezervace: mimefest.workshop@gmail.com

Kontaktní osoba: Simona Cacková, tel.: +420 737 536 975

*Cena zahrnuje jeden ze tří hlavních workshopů, ubytování a stravu od 22. do 25. září a volný vstup na všechna představení festivalu. Upozorňujeme zájemce z řad studentů, že můžete o příspěvek na tyto workshopy požádat vaši školu. Všechny workshopy jsou v anglickém jazyce.

1. NATAŠA NOVOTNÁ: GAGA/PEOPLE

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Bathseva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu. Lektoři vedou účastníky pomocí série evokativních instrukcí, které postupně vystaví jednu na druhou. Spíše než kopírování určitého pohybu, je každý z účastníků veden k aktivnímu prozkoumání daných instrukcí, tak aby každý sám objevil vlastní interpretaci daných informací a uměl je přizpůsobit úkolu. Gaga/people lekce nabízí účastníkům kreativní rámec k propojení s vlastním tělem a představivostí, zvýší povědomí o vlastní tělesnosti, zlepší ohebnost a výdrž a ve vstřícné a příjemné atmosféře dají zažít radost z fyzického pohybu.

Nataša Novotná je česká tanečnice, choreografka a lektorka. Působila v nizozemských souborech Nederlands Dans Theater a ve švédském Göteborgs Operan Ballet. Po dekádě v zahraničí zahájila svou nezávislou kariéru. V Praze spolu-založila 420people, soubor současného tance. Pozici výkonné ředitelky, tanečnice a choreografky, tu tvořila bezmála další desetiletí. Následně založila

Kyliánův nadační fond v Praze, podpořen Kylian Foundation v Nizozemí. Jako pedagožka působí na konzervatořích, univerzitách, v souborech doma a v zahraničí. Od roku 2017, doposud jako jediná v republice, vyučuje pohybovou řeč Gaga, vyvíjenou v Izraeli Ohadem Naharinem. Za své jevištní výkony získala několik nominací, prestižní cenu Thálie a cenu Tanečnice roku.

2. HANA STREJČKOVÁ: MASKA

Přednáška

Strávit jednu hodinu rozhovorem o divadle masek… Ne! To ne. Pojďme o fenoménu divadelní masky diskutovat fyzicky. Zkusme se společně vydat na objevnou cestu s maskami. Co to znamená maska a objekt, maska jako objekt a objekt jako maska? Může být vztah mezi objektem a maskou impulsem ke hře, tvorbě a divadlu? Šedesát minut naplní pohyb, etudy, skicy a zábavně zajímavá teorie.

Workshop

Workshop herectví s maskou seznámí účastníky s třemi typy základních celoobličejových masek: s neutrální, larvální a expresivní. Cesta vlastní zkušensoti nabídne fyzickou přípravu ve vztahu k jednotlivým typům, techniku a principy hry s maskou. Neutrální maska v pedagogice Jacquese Lecoqa je maskou všech masek, díky které můžeme pocítit a uvědomit si absolutní přítomnost a všimnout si pohybových stereotypů. Larvální maska motivuje svého nositele k hravému objevování světa a specificky stylizovanému způsobu pohybu. S expresivní maskou přichází objevování „kontra-masky“, která má potenciál oscilovat mezi jevištní a dramatickou postavou, mezi chováním a jednáním.

Hana Strejčková studovala fyzické divadlo a masky na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži, zároveň je absolventkou scénografického ateliéru Pascale Lecoq – Laboratoř výzkumu pohybu. Absolvovala pražskou DAMU, obor dramaturgie na Katedře činoherního divadla. V současnosti je studentkou doktorského programu a pedagožkou na Katedře nonverbálního divadla HAMU.

3. JIŘÍ POKORNÝ: IMPROVIZACE / KOMPOZICE

Tento workshop se mimo jiné zabývá vyvažováním pojmů, jako například instinkt versus intelekt, spontánnost a disciplína nebo svoboda a represe. Čistým fyzickým tréninkem (volná hra / improvizace) z těchto protichůdných myšlenek zkoumáme a zpochybňujeme, jak velké, složené umělecké formy jsou upravovány a formovány z okamžité inspirace. V tomto procesu zažíváme volnou hru jako spontánně se uspořádající systém, který si klade otázky a odpovídá na svou vlastní identitu aniž by vnucoval předpokládaný záměr. Tento kreativní přístup účastníkům nabízí hřiště, kde struktura vzniká při improvizaci a naopak.

Jiří Pokorný začínal v souboru Laterny magiky. Po třech sezónách úspěšně absolvoval konkurz do Netherlands  Dans Theater a stal členem mezinárodně uznávaného nizozemského souboru v Haagu (NDT). Po dobu tohoto angažmá (2003–2010) pracoval s tanečními tvůrci velkých jmen, jakými byli Jiří Kylián, Mats Ek, Hans van Manen, Ohad Naharin a mnoho dalších. Po sedmi letech v NDT se Jiří stal členem souboru Kidd Pivot pod vedením kanadské choreografky Crystal Pite. Zde ukončil svou taneční kariéru, stal se nezávislým umělcem a v současnsoti se věnuje práci choreografa a tanečního pedagoga.